Dãy các dung dịch nào sau đây đều...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy các dung dịch nào sau đây đều ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy các dung dịch nào sau đây đều làm đổi màu quỳ tím?
A. Axit glutamic, lysin, valin, metylamin. B. Lysin, etylamin, axit glutamic, đimetylamin.
C. Axit glutamic, lysin, alanin, metylamin. D. Lysin, phenol, axit glutamic, đimetylamin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP