Có các phát biểu: 1 Protein có thể...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Có các phát biểu: (1) Protein c...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Có các phát biểu:
(1) Protein có thể bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc enzim.
(2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng
(anbumin) thì có kết tủa vàng.
(3) Hemoglobin của máu là protein có dạng hình cầu.
(4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure.
(5) Protein sẽ đông tụ khi cho axit, bazơ vào hoặc khi đun nóng.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có 1,2,3,4,5

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP