Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phát biểu nào sau đây là đúng? ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH là một đipeptit.
B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
C. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
D. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP