Chất nào trong các chất sau đây có...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào trong các chất sau đây...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào trong các chất sau đây có lực bazơ lớn nhất?
A. Anilin. B. Đimetylamin. C. Etylamin. D. Amoniac.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP