Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản...

Chương 1: Este - Lipit Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là anc...

0
Chương 1: Este - Lipit

Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?
A. CH3COOCH=CH2 + NaOH → B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + NaOH →
C. CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH → D. HCOOCH=CHCH3 + NaOH →

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP