Để chứng minh amino axit là hợp chất...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Để chứng minh amino axit là hợp...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể cho phản ứng lần lượt với
A. dung dịch KOH và CuO. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4.
C. dung dịch KOH và dung dịch HCl. D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP