Ba dung dịch: glucozơ saccarozơ và fructozơ có...

Chương 2: Cacbohiđrat Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây?
A. Đều tham gia phản ứng thủy phân. B. Đều cho phản ứng tráng bạc.
C. Hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiên thường. D. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP