Este X đơn chức mạch hở có tỉ...

Chương 1: Este - Lipit Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với He ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với He bằng 25. Thủy phân hoàn toàn X, thu được axit cacboxylic Y và ancol Z. Biết rằng số nguyên tử cacbon trong Z gấp 1,5 lần số nguyên tử cacbon trong Y. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOCH2–CH2–CH3. B. CH3COOCH2–CH=CH2.
C. HCOOCH=CH–CH3. D. HCOOCH2–CH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

MX= 100 và X là este đơn chức

Vậy X là C5H8O2

X thủy phân ra được axit Y và ancol Z, số C của Z = 1,5 số C của Y

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP