Phát biểu nào sau đây sai? A Glyxin...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào sau đây sai? A. Glyxin, valin là ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào sau đây sai?
A. Glyxin, valin là các α–amino axit. B. Xenlulozơ có dạng sợi.
C. Fructozơ là hợp chất tạp chức. D. Xenlulozơ tham gia phản ứng tráng bạc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP