Có 4 dung dịch có nồng độ bằng...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau: HCl (pH = a); H2SO4 (pH = b); NH4Cl (pH = c);
NaOH (pH = d). Kết quả nào sau đây đúng?
A. d < c < a < b. B. a < b < c < d. C. c < a < d < b. D. b < a < c < d.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP