Cho phản ứng: AgNO3 + Fe NO3 2...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho phản ứng: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(N...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho phản ứng: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓. Phản ứng trên chứng tỏ rằng
A. tính khử của Fe3+ yếu hơn so với Ag+

B. tính oxi hóa của Fe2+ mạnh hơn so với Ag+
C. tính khử của Fe2+ mạnh hơn so với Ag.

D. tính oxi hóa của Fe2+ mạnh hơn so với Fe3+

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP