Đốt cháy ancol X thu được số mol...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy ancol X, thu được số mol ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy ancol X, thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2. X phải là ancol
A. no, mạch hở. B. no, đơn chức, mạch hở.
C. không no, mạch hở. D. no, đa chức.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP