Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 1: Este - Lipit Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hợp chất hữu cơ không làm mất màu dung dịch brom và 3,4 gam một muối. Chất X là
A. HCOOCH2CH=CH2. B. HCOOC(CH3)=CH-CH3.
C. CH3COOC(CH3)=CH2. D. HCOOCH=CHC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nX = 0,05

Vậy M muối =68 HCOONa

hợp chất hữu cơ thu được không làm mất màu Br2

Vậy chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP