Mưa axit chủ yếu là do những chất...

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường Mư...

0
Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Mưa axit chủ yếu là do những chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp
nhưng không được xủ lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây?
A. CO2, SO2. B. NH3, HCl. C. H2S, Cl2. D. SO2, NO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP