Hòa tan hoàn toàn 5 4 gam Al...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dun...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được V lít khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của V là
A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 4,48.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BT e 2nH2= 3nAl

Vậy nH2= 0,3

VH2= 6,72

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP