Ứng dụng nào sau đây là không đúng?...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Ứng dụng nào sau đây là không đúng...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Ứng dụng nào sau đây là không đúng?
A. Xenlulozơ dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
B. Chất béo được dùng để điều chế xà phòng, glixerol và sản xuất thực phẩm.
C. Saccarozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
D. Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP