Phản ứng hóa học nào sau đây viết...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Phản ứng hóa học nào sau đây viết s...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Phản ứng hóa học nào sau đây viết sai?
A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. B. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.
C. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2. D. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP