Cho các phát biểu sau: a Polietilen được...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau: (a) Polieti...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau:
(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

(c) Amilopectin không có liên kết β-1,4-glicozit.
(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (Ni, to).

(e) Xà phòng hóa vinyl axetat, thu được anđehit.

Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có d,e

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP