Amino axit X có phân tử khối bằng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Amino axit X có phân tử khối bằ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Amino axit X có phân tử khối bằng 89. Tên của X là
A. lysin. B. glyxin. C. valin. D. alanin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP