Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4. (2) Cho bột Fe dung dịch HNO3 đặc, nguội.
(3) Đốt cháy bột Fe trong khí Cl2. (4) Nung hỗn hợp Al và Fe2O3 trong khí trơ.
(5) Cho Zn vào dung dịch HCl loãng. (6) Cho dây thép vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trường hợp xảy ra gồm có 1,6

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP