Số đipeptit mạch hở tối đa có thể...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số đipeptit mạch hở tối đa có t...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số đipeptit mạch hở tối đa có thể tạo ra từ hỗn hợp gồm alanin và glyxin là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các peptit có thể tạo ra là

Ala-gly

Gly-ala

Ala-ala

Gly-gly

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP