Kim loại sắt không phản ứng được với...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Kim loại sắt không phản ứng được với ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4 đặc, nóng. B. HNO3 loãng.
C. H2SO4 loãng. D. HNO3 đặc, nguội.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP