Trong các ion sau đây ion nào có...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trong các ion sau đây, ion nào có tín...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Zn2+. B. Ca2+. C. Ag+. D. Cu2+.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP