Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra p...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3
B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3
C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.
D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
c

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP