Số liên kết peptit có trong một phân...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số liên kết peptit có trong một...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP