Phương pháp chung để điều chế các kim...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Phương pháp chung để...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là
A. điện phân nóng chảy. B. điện phân dung dịch.
C. thủy luyện. D. nhiệt luyện.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP