Thủy phân hoàn toàn etyl fomat trong dung...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn etyl fomat trong dung dịch...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn etyl fomat trong dung dịch NaOH thu được X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tên gọi của X là
A. axit fomic. B. ancol etylic. C. natri fomat. D. anđehit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP