Tripanmitin có công thức là A C17H35COOH B...

Chương 1: Este - Lipit Tripanmitin có công thức là A. C17H35COOH B. (...

0
Chương 1: Este - Lipit

Tripanmitin có công thức là
A. C17H35COOH B. (C15H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. C15H31COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP