Phân tử khối của alanin là A 75...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phân tử khối của alanin là A. 7...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phân tử khối của alanin là
A. 75 đvC. B. 80 đvC. C. 89 đvC. D. 93 đvC.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP