Cho các phát biểu sau: a Ở nhiệt...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau: (a) Ở nhiệt...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau:
(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.
(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.
(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.
Số phát biểu đúng là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm có a,b,c,d

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP