Khi đốt cháy cacbohiđrat X bằng a mol...

Chương 2: Cacbohiđrat Khi đốt cháy cacbohiđrat X bằng a mol O2 vừa đủ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Khi đốt cháy cacbohiđrat X bằng a mol O2 vừa đủ, thu được b mol CO2 và c mol H2O. So sánh nào sau đây luôn đúng?
A. a = b. B. a = c. C. b = c. D. a = b + c.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì

Cacbohydrat có dạng Cn(H2O)m nên ta có thể qui đổi về C và H2O khi đó chỉ có C tham gia pư đốt cháy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP