Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá?
A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.
B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.
C. Thanh đồng nhúng trong dung dịch FeCl3 loãng.
D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP