Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Chất rắn X màu đỏ thẫm ta...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH... bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là
A. P. B. Fe2O3. C. CrO3. D. CrO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP