Cho dãy các chất: C2H2 HCHO C2H5COOH CH3CHO...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, C2H5...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, C2H5COOH, CH3CHO, HCOOCH3, C12H22O11 (saccarozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tham gia pư tráng gương gồm có: HCHO, CH3CHO, HCOOCH3

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP