Tơ olon X có phân tử khối trung...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Tơ olon X có phân tử khối trung b...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Tơ olon X có phân tử khối trung bình là 66780 đvC. Số mắt xích của X là
A. 1540. B. 899. C. 1048. D. 1260.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Số mắc xích = M polime/ M 1 mắc xích = 66780/53= 1260

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP