Nhận xét nào sau đây không đúng? A...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Nhận xét nào sau đây không đúng? A....

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ.
B. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại.
C. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.
D. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra khí hiđro.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP