Khi nung hỗn hợp các chất Fe NO3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, F...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối
lượng không đổi, thu được một chất rắn là
A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP