Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào...

1
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là
A. AlCl3. B. CuSO4. C. Ca(HCO3)2. D. Fe(NO3)3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP