Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
A. Mg, Al2O3, Al. B. Mg, K, Na. C. Zn, Al2O3, Al. D. Fe, Al2O3, Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì

Al2O3 tan được trong KOH

Al tan được trong KOH và có khí H2 bay lên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP