Trường hợp nào sau đây không xảy ra...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trường hợp nào sau đây không xảy ra...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường?
A. Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S.
B. Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH.
C. Cho CuS vào dung dịch HCl.
D. Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C vì CuS không tan trong axit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP