Các chất vừa tác dụng được với dung...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Các chất vừa tác dụng được với dung...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là:
A. MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn. C. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP