Trùng hợp monome nào sau đây để thu...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp monome nào sau đây để t...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp monome nào sau đây để thu được caosu buna?
A. Etilen. B. Buta – 1,3 – đien. C. vinyl xianua. D. isopren.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP