Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây thuộc loại pol...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
A. Cao su thiên nhiên. B. Tơ nilon – 6, 6. C. Tơ visco. D. Bông.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP