Cho dãy các chất: HCHO CH3COOH CH3COOC2H5 HCOOH...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, C...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tham gia pư tráng gương gồm có HCHO, HCOOH, HCOOCH3

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP