Cho các chất: 1 HCOOCH3 2 CH3COOC6H5 3...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: (1) HCOOCH3, (2) CH3...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: (1) HCOOCH3, (2) CH3COOC6H5, (3) HO – C6H4 – COOCH3, (4) HOOC – COOH, (5) Gly – Ala – Val. Dãy các chất đều tác dụng với natri hiđroxit theo tỉ lệ mol 1 : 2 là
A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (2), (3), (5). D. (1), (4), (5).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP