Cho các chất: Glixerol tripanmitin glucozơ anbumin metyl...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất: Glixerol, tripanmiti...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất: Glixerol, tripanmitin, glucozơ, anbumin, metyl fomat. Số chất có khả năng phản ứng với đồng (II) hiđroxit ở điều kiện thường là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất có khả năng pư với Cu(OH)2 ở điều kiện thường gồm có GLyxerol, glucozo

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP