Cho các kim loại: Na K Mg Ca...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho các kim loại: Na...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho các kim loại: Na, K, Mg, Ca, Al. Số kim loại kiềm thổ trong dãy trên là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A (Mg, Ca)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP