Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện c...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. Phát biểu sai là

A. Ở catot xảy ra sự khử Cu2+ thành Cu. B. Ở anot xảy ra sự oxi hóa H2O.

C. Ở anot xảy ra sự khử Cu2+ thành Cu. D. Khí O2 thoát ra ở anot.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ:

(-) Catot: Cu2+ + 2e → Cu

(+) Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP