Dung dịch nào sau đây làm hồng dung...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dung dịch nào sau đây làm hồng dun...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dung dịch nào sau đây làm hồng dung dịch phenolphtalein?

A. Axit acrylic. B. Glyxin. C. Glucozơ. D. Metylamin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP