Phản ứng nào sau đây giải thích sự...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Phản ứng nào sau đây...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Phản ứng nào sau đây giải thích sự tạo thành lớp cặn canxi cacbonat trong ấm đun nóng, phích đựng nước nóng là

A. CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O. B. Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O.

C. CO2 + CaCO3 + H2O = Ca(HCO3)2. D. Ca(OH)2 + Na2CO3 = 2NaOH + CaCO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP